Zwroty i reklamacje

Uwaga! Zwrotowi podlegają wyłącznie towary fabrycznie nowe i nieużywane.

1. Zwrot towaru / Odstąpienie od umowy zawartej na odległość:

Jeżeli okaże się, że towar Państwu nie odpowiada, można towar zwrócić. Zakupiony towar można zwrócić w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania.

Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego przysługuje na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru przez konsumenta. Oświadczenie na piśmie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres e-mail: kontakt@lampoland.pl lub też na adres firmy: LAMPOLAND Joanna Kabocik, ul. Wiślna 3, 43-230 Goczałkowice-Zdrój

Aby przyspieszyć procedurę odstąpienia od umowy sprzedaży przygotowaliśmy dla Klientów do pobrania wzór oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Wysłanie go do nas wraz z towarem i dowodem zakupu (paragonem) ułatwi w znacznym stopniu pracę Działowi Zwrotów i Reklamacji. Adres do wysyłki: LAMPOLAND Joanna Kabocik, ul. Wiślna 3, 43-230 Goczałkowice-Zdrój

Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed upływem tego terminu konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podany adres. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy.

TOWAR NALEŻY STARANNIE ZAPAKOWAĆ ABY UCHRONIĆ GO PRZED USZKODZENIEM W TRAKCIE TRANSPORTU. KOSZTY OPAKOWANIA I ODESŁANIA TOWARU PONOSI KLIENT

Formularz odstąpienia od umowy

Jeśli nie posiadają Państwo drukarki można dołączyć odręcznie wypisany formularz podając w nim:

  • swój login (adres e-mail) ze sklepu

  • numer zamówienia

  • imię, nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego

  • nr konta i dane do przelewu klienta

Informujemy, że nie przyjmujemy paczek za pobraniem. Pieniądze zwracamy na podane konto bankowe Klienta. Pieniądze zostaną zwrócone do 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

Jeśli będą jakiekolwiek problemy, po odbiorze przesyłki skontaktujemy się z Państwem mailowo lub telefonicznie.

Aby uzyskać informacje na temat zwrotu (odstąpienia od umowy) prosimy o kontakt z Działem Zwrotów/Reklamacji pod nr tel. 794 323 497.

2. Reklamacje

Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@lampoland.pl lub listownie na adres: LAMPOLAND Joanna Kabocik, ul. Wiślna 3, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, za pomocą formularza reklamacji. 

Formularz reklamacji

Jeśli nie posiadają Państwo drukarki można odręcznie sporządzić formularz podając w nim:

  • swój login ze sklepu i numer zamówienia

  • imię, nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego

  • pełny adres do wysyłki zwrotnej

  • nr konta i dane do przelewu klienta

  • przyczynę reklamacji lub opis wady

Koszt przesyłki uznanej reklamacji ponosi LAMPOLAND.

W PRZYPADKU ODSYŁANIA REKLAMOWANEGO TOWARU NALEŻY STARANNIE GO ZAPAKOWAĆ ABY UNIKNĄĆ USZKODZEŃ W TRAKCIE TRANSPORTU

Informujemy, że nie przyjmujemy paczek za pobraniem.

Po odbiorze przesyłki z wyżej wymienionymi załącznikami reklamacja zostanie rozpatrzona do 14 dni i zostaną Państwo powiadomieni o jej wyniku.

Jeśli będą jakiekolwiek problemy, po odbiorze przesyłki skontaktujemy się z Państwem mailowo lub telefonicznie.

Aby uzyskać informacje na temat reklamacji prosimy o kontakt z Działem Zwrotów i Reklamacji pod nr tel. 794 323 497.